rhy.fi
Hallituksen kokoukset

11.2.2021
Hallituksen etäkokous
- Hyväksytty uusi jäsen
- Hallitus päätti kokouksessa pitää ennallaan 2019 syyskokouksen vahvistamat jäsenmaksut, liittymismaksun sekä matkakorvaukset. Päätös tehty lain 677/2020- laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista (voimassa 3.10.2020-30.6.2021) nojalla. 
Päätös tehty, sillä kerho ei voi ottaa taloudellista riskiä odottaessaan syyskokouksessa päätettävää jäsenmaksua. 
Lisätietoja ja yhteenveto tästä
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/koronatilanne.html 

24.1.2021
-
Etäkokous pidetty useiden uusien jäsenten kerhoon hyväksymiseksi 


2020

25.11.2020
Hyväksytty uusia jäseniä 
- Koronarajoitusten poistuttua ilmoitamme syyskokouspäivämäärän kerhon tiedotuskanavissa sääntöjen mukaisesti 
- Riistakolmioiden laskuaika vuonna 2021 on 15.1.-15.3. välisenä aikana 

4.11.2020
Matkakorvauslaskuista: 
Matkakorvauslomakkeeseen tulee verottajaa varten kirjata sotu ja lomakkeesta tulee löytyä hakijan allekirjoitus. 
Matkakorvauslomake tulee lähettää itse maksetulla postimerkillä, joka on kiinnitettynä asianmukaisesti kirjekuoren päälle. Kerholle on saapunut useita matkalaskuja, jotka on lähetetty ilman postimerkkiä, jolloin kerho joutuu maksamaan 7€ lunastusmaksun jokaista kirjettä kohden. Koska ongelma on toistuva, voimme jatkossa joutua perimään 7€ kulun matkalaskusta. Pyydämme ystävällisesti jäsenistöltä tarkkuutta asiaan. 
- Korvuan auraukselle löytynyt uusi tekijä eläkkeelle jääneen henkilön työnjatkajaksi 

30.9.2020 
- Hyväksytty neljä (4) uutta jäsentä
- Tornionseudun ampujat ry järjestää haulikkokoulun ohjaajakoulutuksen 14.11.2020, OEK ry:stä osallistuu koulutukseen neljä
- Keskustelua lippovalvonnasta ja pandemiatilanteen vuoksi tehtävistä mukautuksista
- Perinteinen lippotapahtuma peruttu koronatilanteen vuoksi 
- Toimintasuunnitelmat vuodelle 2021 puheenjohtajalle marraskuun loppuun mennessä 
- Seuraava hallituksen kokous 4.11.2020 

2.9.2020
- Hyväksytty kuusi (6) uutta jäsentä
Ekokympiltä vastaanotettu kirje koskien jätelakia, asiaa koskien lisätty tietoa mökkien sivuille 
- Käyty läpi hallituksen esitykset koskien metsästysasioita kevätkokouksessa 
- Seuraava hallituksen kokous 30.9.2020

11.8.2020 
- Hyväksytty yksi (1) uusi vuosijäsen
- Vastaanotettu ja käsitelty useampia maastoanomuksia 
- Tehty päätös kevätkokouksen ajankohdasta ja käyty keskustelua kokoukseen osallistumisoikeudesta; ainoastaan jäsenmaksun maksaneilla on osallistumisoikeus kokoukseen ja näin ollen myös maksu tarkastetaan jäsenyyden varmistamisen yhteydessä
- Oulun Erä- ja Kennelkerho ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 2.9.2020 klo 18:30 alkaen, kahvitilaisuus klo 18:00. 
Kokoukseen paikalle ainoastaan täysin oireettomana. Mikäli jäsenmaksu on maksettu 26.8.2020 jälkeen, otathan maksutositteen mukaan. 
- Keskustelua maksamattomista jäsenmaksuista sekä maksumuistuksien lähettämisestä. Tehty päätös, että jatkossa jäsenmaksusta lähetetään yksi muistutus toukokuussa. Vuonna 2020 muistutuslasku lähetetään kuitenkin vielä elokuussa. 
Jäsenmaksun maksamatta jättäminen johtaa jäsenlistauksesta poistamiseen 31.12.2020.
- Talkootoiminnasta ja siihen aktivoimisesta käyty keskustelua ja pohdintaa hallituksen kesken
- Rantakuuselan aurauksen tekijä on muuttanut pois alueelta, eikä ole enää käytettävissä ensi talvena. Otetaan selvää mahdollisista tekijöistä ja palkataan uusi. 
- Omariista- palveluun kerhon alueiden kartat haluavia pyydetään olemaan yhteydessä Kari Kaarlelaan, kari.kaarlela(at)pp.inet.fi 
- Lippotapahtuma 17.10.2020 klo 11:00-15:00.  Lippovalvonta suoritetaan 17.-29.10. välisellä ajalla, valvonnan purku 30.10. 
Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus perua lippotapahtuma pandemiatilanteen niin vaatiessa. 
- Pärräpilkki järjestetään 12.9.2020 laituripilkkinä; 
Paikka: Oulu, Toppilan satama, Hietasaaren puoli 
Aika: klo 10:00 - 14:00 Sa: 15 + 30 min 
4 x 1 tunnin jaksot 
Arvonta klo 9:30, arvotaan paikat 2:lle jaksolle ja 2:n jakson jälkeen jälleen 2:lle seuraavalle jaksolle. 
Kilpailukala: kaikki lain sallimat 
Sarjat: M, N, NU18 
Huomioitavaa: Sm- laituripilkin säännöt soveltuvin osin, ei mäskätä. 
Nuoret ei maksua. 
Lisätiedot: Matti Mätäsaho p. 0400 194111
- Seuraava hallituksen kokous 2.9.2020 

20.7.2020
-
Hyväksytty kaksitoista (12) uutta jäsentä 
- Käsitelty vastaanotettua postia mm. Hiukanpihalta 
- Vastaanotettu ja käsitelty useampia maastolupahakemuksia
- Lippotapahtuma järjestetään 17.10. klo 11:00-15:00. Lippovalvonta suoritetaan 17.-29.10. välisellä ajalla, valvonnan purku 30.10. 
Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus perua lippotapahtuma pandemiatilanteen niin vaatiessa.
- Harjulan rantatie tullaan kunnostamaan tänä vuonna. 
- Pärräpilkki tullaan järjestämään tänä vuonna laituripilkkinä 12.9. Toppilan satamassa
- Seuraava hallituksen kokous 11.8.2020

19.2.2020
- Hyväksytty kaksi (2) uutta jäsentä
- Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry sääntömääräisen vuosikokouksen valtakirja täytetty ja allekirjoitettu, valtakirjan vie paikalle edustajista Taru Lauronen
- Oulun Erä- ja Kennelkerho ry perinteinen Kevätretki järjestetään Utajärvellä Rantakuuselassa 7.3.2020, viimeinen ilmoittautumispäivä 29.2., ilmoittautumiset Matti Mätäsaholle; matti.matasaho@gmail.com, tarkemman tapahtumakutsun löydät Ajankohtaista osiosta
- Lippovalvontasopimuksen neuvottelut käynnissä, käyty keskustelua yksityiskohdista
- Kustannussyistä HauHau- lehti ilmestyy jatkossa ainoastaan sähköisenä, ensimmäisen julkaisun yhteydessä tästä lisää tietoa. 
- Jäsenmaksua koskeviin kyselyihin vastaa rahastonhoitajan sijasta puheenjohtaja Mervi Haahti 
- Pienpetopyynnistä
Voimassa olevassa vuokrasopimuksessamme sanotaan, että metsästysoikeutta tai sen osaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Metsähallituksen lupaa. 
Ainoa mahdollisuus luvan luovuttamiseen olisi myydä päivälupia alueelle, mutta Oulun Erä- ja Kennelkerho ei halua olla alv-velvollinen yhdistyksenä, sillä olemme yleishyödyllinen yhdistys. 
Jokaiseen päivälupaan tulisi kysyä erillisesti lupa Metsähallitukselta, joka veisi myös ajallisesti paljon resursseja. 
Asia tarkistettu Metsähallituksen Mikko Rautiaiselta. 
- Jaostojen toimintakertomukset sihteerille maaliskuun loppuun mennessä 
- Kanakoirajaoston tiedotteena: Kiertopalkintojen jakoa varten tiedot kanakoirien vuoden 2019 aikana saavuttamista koetuloksista tulee lähettää Konsta Immoselle immonenkonsta@gmail.com 
- Majaisäntien ja muiden palkkioita työstään saavien tulee toimittaa voimassa oleva verokortti ja tilinumero rahastonhoitajalle osoitteeseen jaana.tervo@tilitervo.fi

22.1.2020 
-
Hyväksytty viisi (5) uutta jäsentä 
- Sihteerin jäsenyys Suomen Kennelliittoon uusitaan, jotta hän voi hoitaa myös jatkossa tarvittavat ilmoitukset Kennelliitolle
- Uusi matkalaskulomake julkaistu nettisivuilla
- Toimiston siivoustalkoot järjestetään keväämmällä
- PPVAK järjestää nuorten pilkkileirin 3.-5.3.2020 Niettävällä
Leiri on suunnattu 10-15- vuotiaille nuorille. 
Oulun Erä- ja Kennelkerho tukee nuorisojäseniään maksamalla heille leirimaksun. Myös jäsenten 10-15- vuotiaat lapset voivat osallistua. 
Leirikutsuun pääset linkistä 
http://ppvak.fi/lomakemallit/LEIRIKUTSU%2C%20PILKKILEIRI%202020.pdf
- Yleinen pilkkikilpailu Oritkarissa 16.2. klo 10:00-14:00 
- Jaostojen toimintakertomukset sihteerille maaliskuun loppuun mennessä
-
Kevätkokouksen ajankohdaksi suunniteltu huhtikuun loppupuolta, riippuen kirjanpidon valmistumisesta, kutsu julkaistaan ajankohdan varmistuessa
- Seuraava hallituksen kokous 19.2.2020 Hiukkavaaran toimistolla 


2019

4.12.2019 
-
 Rahastonhoitajaksi vuodelle 2020 valittu jatkamaan yksimielisesti Jaana Tervo/Tilitervo
- Kerholle päätetty hankkia uusi monitoimitulostin toimistolle, sillä vanha ei huoltamisesta huolimatta enää toimi riittävästi 
- Vuodelle 2020 hankitaan maastoliikenneluvat Riistanhoito- ja Valvontajaostolle 
- Tuiran Teboilille hankitaan ja toimitetaan uudet kalenterit mökkivarauksia varten
- Pilkkikilpailu 5.1.2020 Taskisenrannassa 
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 22.1.2020 Hiukkavaaran toimistolla

13.11.2019 
- Hyväksytty neljä (4) uutta jäsentä 
- Hallituksen toteaminen tehty ja yhteystiedot tarkistettu rekistereitä varten
- Rahastonhoitajan valinta; pyydetään tarjoukset useammalta toimijalta ja siirretään päätös seuraavassa kokouksessa tehtäväksi 
- Hallituksen sihteeriksi valittu jatkamaan Helena Lauronen 
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 4.12.2019 klo 17:30 alkaen Hiukkavaaran toimistolla 

23.10.2019 
- Ei erityistä tiedotettavaa 
- Käyty läpi tulevan 100-vuotisjuhlaillan kulkua ja päätetty toimihenkilöitä sekä heille tehtävät illalle 
- Sääntömääräinen syyskokous pidetään 13.11.2019 klo 18:30 alkaen, Hiukkavaaran toimiston rakennuksessa (aulatila), kahvitilaisuus klo 18:00
- Käsitelty ja hyväksytty pienpetopyyntilupa Somerovaaran alueelle 
- Seuraava hallituksen kokous 13.11.2019 sääntömääräisen syyskokouksen päätyttyä, Hiukkavaaran toimistolla 

3.10.2019 
- Useita uusia jäseniä hyväksytty (nuoriso, vuosi, nais) 
- Historiikin vedos ollut nähtävillä kokouksessa, painotalo ja painosten määrä päätetty.
- Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajien Neuvottelupäivät ja Syyskokous järjestetään 19.-20.10. Rokualla, tehty tarvittavat valtuutukset ja kirjoitettu valtakirjat. 
- 100- vuotisjuhla järjestelyä; Edenissä käyty sopimassa käytännön järjestelyistä ja juhlatilaisuuden menu. Kutsulista käyty läpi ja siihen tehty tarvittavat lisäykset. 
- Lippotapahtuma sunnuntaina 13.10.2019 klo 11:00-15:00, tapahtuman aikana mahdollista kokeilla lippoamista opastettuna.
Paikalla kahvio ja letunpaistoa, joten käteistä mukaan.
13.10. klo 16:00 aloitetaan ympäri vuorokautinen vahti, lippovahti tehdään kolmessa vuorossa; 00:00-07:00, 07:00-16:00 ja 16:00-24:00.
Lippoamisvuorot ovat seuraavat; 06:00-11:00, 11:00-16:00 ja 16:00-20:00.
Valvonnasta saa kiitokseksi vapaalipun Oulun Erä- ja Kennelkerhon mökeille.
Ilmoittautumiset valvontaan Matti Mätäsaholle (puhelimitse klo 16 jälkeen).
- Keskustelua ansiomerkeistä + tehty päätös tilata ansiomerkkejä vakiotekijältä, sillä merkit ovat käyneet vähiin 
- Varoituskyltti mahdollisuuksia ja kustannuksia selvitetty ja päädytty säänkestäviin aaltomuovikyltteihin, tehty päätös tilata varoituskylttejä 10 kpl. 
Kyltit varoittavat irti olevista metsästyskoirista ja kehoittavat näin varovaisuuteen ajaessa.
- Hallitukselle tullut kysymys loukkupyynnistä ja sitä hankaloittavasta säännöstä, jonka mukaan loukut tulee kerätä pois.
Maiden vuokrasopimus kuitenkin edellyttää loukkujen keräämistä pois, jonka vuoksi näin on toimittava hallituksesta riippumattomista syistä. 
- Hallitus tiedottaa syyskokouksessa vapaana olevista hallitus- ja toimihenkilöpaikoista, joita ovat ainakin seuraavat; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, erovuoroiset hallituksen jäsenet sekä varajäsenet (3 + 3) ja Harjulan majaisännyys
- Hallitus on vastaanottanut sähköpostitse ilmoituksen Oijärvellä liikkuneesta karhusta. 
- Sääntömääräinen syyskokous järjestetään 13.11.2019 klo 18:30 alkaen, Hiukkavaaran toimiston rakennuksessa (aulatila), kasarmialueella rakennus K2. 
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 23.10.2019 klo 18:00 

4.9.2019 
- Useita uusia jäseniä hyväksytty (nuoriso + vuosi) 
- Keskustelua historiikista ja tarvittavista toimista; taittaja ja painotalo selvittelyä
- Rantakuuselan vesimittarin lukemalappu vastaanotettu ja asia jo ok
- 100- vuotisjuhlan suunnittelua; pukukoodi päätetty ja lisätty kutsuun 
- Tehty päätös metsästysajoista ja rauhoituksista, tiedotetaan Utajärven vuokramailla kerhon päätöksestä poikkeavista säännöistä
- Hallitus myöntänyt luvat tulostimien mustekasettien ostoon pj:lle ja sihteerille 
- Varoituskyltit; Etenkin Somerovaaran alueille tarvittaisiin varoituskylttejä teiden läheisyyteen varoittamaan vapaana olevista koirista metsästyskäytössä. 
Kokousessa tutkittu hieman erilaisia vaihtoehtoja kylteistä, tuodaan vaihtoehdot seuraavaan kokoukseen, jossa tehdään asiasta päätös. 
- Perinteinen lippotapahtuma järjestetään sunnuntaina 13.10. klo 11-15, jonka jälkeen aloitetaan torstaihin 31.10. saakka kestävä ympärivuorokautinen valvonta. 
Valvontaan ja tapahtumaan tarvitaan innokkaita talkoolaisia, ilmoittautumiset Matti Mätäsaholle (puhelimitse klo 16 jälkeen). 
- Jäsenistöä pyydetään toimittamaan Hau Hau- lehteen materiaalia, jotta saadaan lehdestä mukava lukukokemus. 
- Somerovaarassa järjestetään sovitusti 15.9.2019 PK- koe, jonka aikana jäsenistöä pyydetään ottamaan koe huomioon maastossa liikuttaessa.
- Seuraava hallituksen kokous 3.10.2019 

12.8.2019
- Uusia jäseniä hyväksytty 
- Keskustelua historiikista ja sen edistymisestä sekä tarvittavista toimenpiteistä (mm. painotalon valinta)
- Keskustelua Utajärven metsäalueiden kunnosta ja mahdollisesti tarpeellisista toimenpiteistä
- Riistakolmiolaskennan tulosten käsittely; mm. pisteytys palautetaan 24 pisteeseen. 
- Harjulaan liittyviä asioita; mm. vastaanotettu naapurilta naapurin kuulemisen selvityslomake koskien hänen aikomustaan uusia tontillaan olevaa grillikotarakennusta. Myös halkojen kantotalkoot tulevat tarpeeseen Harjulassa. 
- Keskustelua Hau Hau- lehdestä ja siihen tulevista hallituksen julkaisuista koskien kerhon tulevia tapahtumia
- Keskustelua syyskokouksesta ja toimintasuunnitelmista; jaostojen ja majojen toimintasuunnitelmat sihteerille 20.10. mennessä
- Lippovalvonta- ja tapahtuma 2019; keskustelua käytännön järjestelyistä ja sovittu alustavat päivämäärät jotka varmistetaan sopiviksi kaupungilta ja yhteistyössä toimivilta tahoilta
Järjestetään totutusti yleisötapahtuma aloituspäivänä, josta ympärivuorokautinen valvonta alkaa. Lippovalvonnasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Matti Mätäsahoon (puhelimitse klo 16 jälkeen) tai Reijo Härkmaniin. 
- Käsitelty mitalitilaus
- Somerovaarassa PK-koe 15.9.2019
Pyydämme ottamaan kokeen huomioon alueella liikuttaessa. 
- Seuraava hallituksen kokous 4.9.

3.7.2019
- Uusia jäseniä hyväksytty
- Keskustelua riistakolmiolaskennoista, kehoitettu toimittamaan tulokset selkeästi suoraan hallitukselle, jotta niiden perusteella on mahdollisuus tehdä päätökset. 
- 100- vuotisjuhlista keskustelua, mm. viitenumero maksuja varten saatu järjestettyä.
- Käsitelty maastoanomuksia 
- Käsitelty tarkennukset edellisessä kokouksessa käsiteltyihin aiemmin vastaanotettuihin maastoanomuksiin
- Mestaruusonki Värtössä 8.8. 
- Seuraava kokous 12.8.

31.5.2019
- Käyty läpi maksamattomat jäsenmaksut, joista lähetetään muistutukset. 
Maksamattomat poistetaan jäsenrekisteristä vuoden lopussa. 
- Käsitelty maastoanomuksia (BEAJ&AJOK) ja pyydetty niihin tarkennukset.
- Käyty läpi majakierroksen raportti
- Historiikkia koskevaa keskustelua ja suunnittelua 
- Suunniteltu 100- vuotisjuhlaa ja sitä koskevia järjestelyitä tehty
- Seuraava kokous 3.7.

13.5.2019
- Uusia jäseniä hyväksytty
- Saatu tiedoksi kuulutus Metsähallitukselta koskien päätöstä MH1567/2019
- Oulun Erä- ja Kennelkerhon 100-vuotisjuhlaa vietetään 9.11.2019 Edenissä. 
Juhlassa suoritetaan palkitsemisia. Jaostoille tehtäväksi tarkistaa olisiko riveissään kunnia/ansiomerkkejä ansaitsevia jäseniä, merkit voivat olla kerholta taikka muilta järjestöiltä haettavia. 
Kerhon merkkejä mahdollista myöntää aktiivisesta työstä kerhon hyväksi seuraavalla tavalla; pronssinen merkki 6 vuotta, hopeinen merkki 12 vuotta ja kultainen merkki 15 vuotta.
Jaostot hakevat pääjärjestöiltä saatavia ansiomerkkejä itse ja ilmoittavat niistä hallitukselle. 
- Seuraava hallituksen kokous 31.5.2019 klo 18:00 alkaen. 

15.4.2019 
- Kevätretki Korvualle lauantaina 27.4.2019, ilmoittatumiset Matti Mätäsaholle sähköpostitse. Peruttu
Ampumajaoston harjoitusvuorot alkavat, lisätiedot harjoituksista jaoston sivuilta ja ajankohtaista osiosta. 
- Oulun Erä- ja Kennelkerhon 100-vuotisjuhlaa vietetään 9.11.2019 Edenissä
- Uusia jäseniä hyväksytty 
- Pienpetolupa annettu 
- Hallituksen majakierrosta suunniteltu 
- Seuraava hallituksen kokous 13.5. klo 18:00 alkaen 

 1.4.2019 
- Sääntömääräisen kevätkokouksen jatkopäivämäärä päätetty kevätkokouksessa, kokous pidetään 15.4.2019. 
- Kevätretki Korvualle lauantaina 27.4.2019, yhteiskuljetuksen lähtö klo 7:00 Tuiran Teboilin parkkialueelta. Ilmoittautumiset Matti Mätäsaholle sähköpostitse. Peruttu
- Hyväksytty uusia jäseniä 
- PPKP ry kokouksessa 23.3.  edustamassa ollut valtuutetuista Taru Lauronen  
- Seuraava hallituksen kokous sääntömääräisen kokouksen jälkeen 15.4. 

 18.3.2019 
- Kevätretki lauantaina 27.4.2019, yhteiskuljetuksen lähtö klo 7:00 Tuiran Teboilin parkkialueelta. Kevätretki tehdään Korvualle. 
- Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 1.4.2019 klo 18:30 alkaen, kahvitilaisuus klo 18:00 alkaen. Esityslistalla sääntömääräiset asiat. 
Kokouspaikkana toimii OEK:n toimiston rakennus, Hiukkavaaran kasarmialue rakennus K2.

 25.2.2019
- Kevätretki lauantaina 27.4.2019, yhteiskuljetuksen lähtö klo 7:00 Tuiran Teboilin parkkialueelta. 
Ennakkoilmoittautuminen Matti Mätäsaholle 23.4. mennessä. 
- Pärräpilkki järjestetään 10.3.2019 klo 10:00 alkaen Taskisen rannassa
- Ilma-aseratakilpailut järjestetään ampumajaoston toimesta 13.3.2019 klo 17:00, Raksilan paloaseman sisäradalla
- Oulun Erä- ja Kennelkerhon 100-vuotisjuhla pidetään 9.11.2019 Edenissä.
- Jaostojen toimintakertomukset sihteerille 17.3.2019 mennessä. 
- Oulun Erä- ja Kennelkerho ry sääntömääräinen kevätkokous 1.4.2019 klo 18:30, kahvitilaisuus klo 18:00. 
- Seuraava hallituksen kokous 18.3.2019 klo 17:00 alkaen

4.2.2019 
- Oulun Erä- ja Kennelkerho ry sääntömääräinen kevätkokous pidetään 1.4.2019 klo 18:30 alkaen, kahvitilaisuus klo 18:00 alkaen. 
Kokouspaikkana OEK:n toimistotilat Hiukkavaarassa. 
- Jaostojen toimintakertomukset sihteerille 17.3.2019 mennessä. 
- Oulun Erä- ja Kennelkerhon 100-vuotisjuhla tullaan pitämään 9.11.2019 
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 25.2.2019 Hiukkavaaran toimistolla, kokouksen jälkeen seuran historiikkia koskeva kokous noin klo 18 alkaen. Historiikista kiinnostuneet ovat tervetulleita paikalle! 

7.1.2019 
Kokouksessa käsitelty ja käyty läpi; 
- Oulun Erä- ja Kennelkerhon majojen käyttöastetta, tilastot vuodelta 2018 
- Historiikkia sekä työryhmää seuraavan historiikin kirjoittamista varten.
Hallitus toivoo kaikkia kerhon historiikin tekemisestä kiinnostuneita jäseniä ottamaan yhteyttä, jotta kaikki halukkaat pääsevät osalliseksi historiikin tekoon. 
- 100-vuotisjuhlapaikka ja juhla 
- em. kohtien lisäksi hallitus on käsitellyt kaikki muut hallinnollisia tehtäviä koskevat kohdat
- Seuraava kokous 4.2.2019

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua