rhy.fi
Metsästys

Metsästystoiminta 

Metsästys kerhon alueilla mahdollista ainoastaan kerhon jäseniksi hyväksytyillä ja jäsenmaksunsa maksaneilla henkilöillä.
Muistakaa ottaa kuitti maksetusta jäsenmaksusta/vapaajäsenkortti mukaan metsälle.
Valvontaan tullaan syksyn aikana suorittamaan Poliisin ja Rajavartionlaitoksen kanssa yhteistyössä. 


Jos todistus metsästysoikeuteen puuttuu niin; 
 - Jäsenmaksun/vapaajäsenkortin näyttömääräys
 - Metsästys loppuu kyseiseltä päivältä kunnes kuitti/jäsenkortti on esitetty 

Jos jäsenmaksua ei ole suoritettuna metsästäessä; 
 - Sakkomaksu -> kolminkertainen jäsenmaksu

Omariista- palveluun kerhon alueiden kartat haluavia pyydetään olemaan yhteydessä Kari Kaarlelaan, kari.kaarlela(at)pp.inet.fi 


Metsästysajat Oulun Erä- ja Kennelkerho ry:n alueilla

Metsästysajat kaudella 2023-2024 menevät mmm:n linjausten mukaisesti.
https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/

Sorsalinnut 20.8.2023 klo 12 – 31.12.2023
(pl. isokoskelo 1.9.2023 – 31.12.2023)
Sepelkyyhky 10.8.2023 – 31.10.2023
Teeri 10.9.2023 – 10.12.2023 sekä urosteeren talvimetsästys 10.1.2024 - 31.1.2024
Pyy 10.9.2023 – 10.11.2023
Metso 10.9.2023 – 10.12.2023 sekä urosmetson talvimetsästys 10.1.2024 – 31.1.2024
Hirvi 7.10.2023 — 15.1.2024, Poronhoitoalueella koiran käyttäminen hirven metsästykseen on kielletty 1.1. – 15.1. Ei koske koiran käyttämistä haavoittuneen eläimen jäljittämiseen.
1.9.2023 – 6.10.2023
Pellolta vahtimalla Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 26 §:n mukaisella hirvieläimen pyyntiluvalla Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella lukuun ottamatta Kuusamon ja Taivalkosken kuntia
Metsäjänis ja rusakko 1.9.2023 – 29.2.2024
Riekko ja kauris rauhoitettu.

Pisteytys kaudella 2023-2024
Korkein sallittu pistemäärä 30 pistettä. 
Metson saaliskiintiö yksi (1) metso (U) tai koppelo (N) metsästäjää kohden. 
Pistetys: 
Metso/koppelo 12p. 
Teeri 4p. 
Pyy 2p. 
Sorsalinnut 1p. 

Huom! Hirvisuon soidensuojelualueen järjestyssäännön mukaisesti pienriistan metsästys on sallittu kyseisellä alueella vasta 10.9. alkaen. 

Luotiaseiden käyttö vesilintualueella kielletty. 
Saalisilmoituslomakkeeseen tästä linkistä: oekry_saalisilmoitus_23-24
Lomake löytyy eri muodoissa lomakkeet&tiedostot sivulta.

Riistanhoito pyytää kerhon jäseniä ilmoittamaan saamastaan saaliista omariista- palvelussa. 


Pienpetopyynti
Pienpetopyynti kerhon mailla on sallittua kerhon jäsenille metsästysaikojen mukaisesti, ilman erillistä luvan hakemista. Pienpetopyynti kerhon alueella edellyttää maksetun jäsenmaksun. 
Pienpetopyynnistä käyttäen loukkuja taikka rautoja lähetettävä ilmoitus: 
kari.v.kaarlela(at)gmail.com


Huom, Somerovaaran metsästäjät!
Jos havaitaan poron raatoja niin yhteys;
Jouko Päkkilä
040 9111135

tai
Lauri Oinas-Panu
040 7654210
Ilmoittaessa muista kertoa havaintopaikka missä raato tavattu sekä löytöpäivä.
30e löytöpalkkio, jos raatoa ei ole aikaisemmin ilmoitettu.


Saalis- ja pienpetoilmoituslomakkeet löytyvät Lomakkeet&Tiedostot sivulta!
Klikkaa tästä päästäksesi lomakkeisiin


 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös