rhy.fi
Majasäännöt

Majasäännöt

1.§ Majat on tarkoitettu Oulun Erä – ja Kennelkerho r.y:n jäsenvelvollisuutensa suorittaneiden jäsenten käyttöön.

2.§ Maja on varattava kerhon tätä tehtävää hoitamaan valitsemalta henkilöltä tai yhteisöltä.

3.§ Varauksen saa tehdä 2 viikkoa eteenpäin varaushetkestä, poikkeuksena Harjula, jonka voi varata 1 kk etukäteen. Mikäli majavarausta ei peruta 3 vuorokautta ennen varauksen alkamista, peritään majasta maksu. Poikkeustapauksissa voi puheenjohtaja myöntää pidemmän varausajan ja samoin talkoot voidaan varata pidemmällä varausajalla.

4.§ Varauksen voi tehdä vain yhtä käyttökertaa varten kerrallaan esittämällä voimassa olevan jäsenmaksulapun/ jäsenkortin.

5.§ Pisin yhtäjaksoinen oleskelu on 3 vuorokautta Korvuan majalla ja Rantakuuselassa. Harjulassa 5 vuorokautta.

6.§ Majan käytöstä on maksettava kerhon vuosikokouksen vahvistama maksu vuorokausi määrän mukaan.

7.§ Majamaksu on suoritettava ennen avainten noutamista. Avain luovutetaan vain maksukuittia vastaan.

8.§ Varausta tehdessä on ilmoitettava majoittuvien henkilöiden määrä. Myös lapset on ilmoitettava. Tämä majojen käyttöasteen seuraamista varten.

9.§ Majoilla asuttava ja elettävä yhteistä omaisuutta kunnioittaen. Kerhon omaisuudelle aiheutuneesta vahingoista on majan käyttäjä korvausvelvollinen.

10.§ Majan avaimia ei saa luovuttaa ulkopuolisille henkilöille, eikä niistä saa teettää kopioita. Hallitus voi myöntää tähän erillisluvan hakemuksen perusteella.

11.§ Avaimet täytyy palauttaa välittömästi majavarauksen päätyttyä.

12.§ Jäsen ei voi varata majaa pelkästään kerhon ulkopuolisille henkilöille. Hallitus voi myöntää tähän erillisluvan hakemuksen perusteella.

13.§ Jäsen saa viedä vieraakseen ja majoittaa kerhon ulkopuolisia henkilöitä majoille, oman majoilla oleskelunsa aikana.

14.§ Majoittautumisvuorokausi alkaa klo 00.00 ja päättyy klo 00.00.

15.§ Jokaisen majan käyttäjän on huolehdittava jätteistään. Pullot purkit ja tölkit on vietävä mukanaan pois.

16.§ Jokaisen majalla vierailevan on kirjoitettava nimensä vieraskirjaan selkeästi ja luettavasti.

17.§ Kulutustavarat, kuten paperipyyhkeet, WC- paperit, suodatinpussit, kynttilät ym. on majan käyttäjän tuotava itse tullessaan.

18.§ Kerhosta erotetun henkilön ja majojen käyttökiellossa olevan henkilön vieminen/ kutsuminen majoille on kiellettyä.

19.§ Majojen käyttöä koskevien sääntöjen rikkomisesta on hallituksella oikeus määrätä jäsen majojenkäyttökieltoon korkeintaan 1 vuodeksi.

20.§ Majan käyttäjän on itse ilmoitettava kalansaaliinsa suoraan metsähallitukselle. Tämä tapahtuu metsähallituksen nettisivuilla olevalla lomakkeella.

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua